บ่อปลา PLUS CITY PARK
       บ่อปลาหมู่บ้าน PLUS CITY PARK เป็นบ่อสร้างตามเนื้อที่ใช้สอยเน้นความลึกเป็นหลัก เพื่อไม่ให้ดูเรียบง่ายเกินไปจึงทำโค้งมุมป้าน และหลบเป็นทางเดินไปศาลาหลังบ้านได้อย่างเหมาะสม บ่อสวยๆจะออกมาดูดีอย่างๆติดตามการทำงานได้ที่นี่จนจบการทำงาน

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลาPlus City Park


พบกันทุกวันกับความคืบหน้า