ลาดพร้าว 101

       บ่อปลา คุณ พิชัย ขนาดบ่อ 6ม*4ม*1.8ม ตกแต่งด้วยฉากหินประดับและไหน้ำล้นบ่อต่อไปคือบ่อของคุณ