บ่อปลา ม. โนเบิล อุทยาน
       บ่อของคุณ เขตต์ ฐานทัพ จากบ่อเดิมที่เล็กและระบบไม่สมบูรณ์จึงต้องระเบิดและทำใหม่ให้ใหญ่และลึกกว่าเดิม ขนาดบ่อก็อยู่ที่ บ่อเลี้ยง 5.5*2*1.5 บ่อกรอง 5.5*1.4*1.5 เรียกว่าบ่อกรองเนี่ยหายห่วงไปได้เลยว่าจะทำงานได้ไม่ดี ด้วยความรักในปลาคาร์พจึงทำให้ดาราหนุ่มสุดฮิตของเราคิดขยายบ่อให้ใหญ่และดีกว่าเดิม ติดตามการทำงานได้จนเสร็จที่นี้

ภาพขั้นตอนการทำบ่อปลาคุณ เขตต์


พบกันทุกวันกับความคืบหน้า