งานทำบ่อกรองซอยโพธิแก้ว

ภาพก่อนแก้กรอง
ภาพหลังแก้กรอง

ขอบคุณที่เข้ามาชมผลงาน